Photo 818098Mijnheer Jos Mariën
Innige deelneming aan heel de familie.
Bruno en Ann
Photo 815354Mijnheer Hendrik "Rik" Van Dyck
Mijn oprechte deelneming en veel sterkte voor de ganse familie.
Photo 815354Mijnheer Hendrik "Rik" Van Dyck
Onze oprechte deelneming bij het overlijden van Rik.
Laat de mooie momenten met hem voor altijd in jullie hart verder leven.

Chris en Katleen
Zoldermans - Van Bulck
Photo 815018Mevrouw Maria Van Gansen
Hey, beste zoon, Louis, mijn Naam zal U wellicht niet zo direct kennen, maar, als ik U stuur, dat mijn moeder een nicht van uw vader Jos was en wij in Berlaar (Balder) woonden, dan zal dat wellicht een belletje doen rinkelen. Want mijn grootmoeder noemde ook Celine Torfs en was een zuster van uw grootvader, langs uw vaders kant. Dus, wij zijn wél degelijk achterneven.

Daarom dat ik ook via deze weg mijn "INNIGE DEELNEMING" wil betuigen en ik zal ook woensdag in de aula uw moeder komen groeten, om ook mijn steentje te kunnen bijdragen.
Daarom, nogmaals, "GECONDOLEERD" beste Louis, vrouw, dochter en achterkleinkinderen.
Uw moeder heeft wel een mooi en lang leven mogen hebben en dat is écht prachtig, zij stond ook altijd paraat voor een gezellige babbel als ik in de tijd langs kwam.
Vriendelijke groeten, Noël
Photo 805900Mevrouw Maria Van Leuffelen
Langs deze weg biedt ik jullie mijn oprechte gevoelens van medeleven aan bij het overlijden van jullie geliefde moeder. Moge de komende weken aan jullie veel warmte en steun komen, zodat het afscheid toch wat draaglijker wordt
Photo 793024Mijnheer Renaat Thysbaert
Innige deelneming bij het leed dat jullie treft!
Annemie en Wim

Vorige rouwbetuigingen Volgende rouwbetuigingen